Administrație Publică

HOTARAREA NR. 125 din 21.09.2015

octombrie 8, 2015

Privind aprobarea documentației tehnico-economică, faza PT., DE., CS. pentru obiectiv ,,Reparații capitale instalații panouri solare la cele două locașii ale Spitalului, pentru mărirea capacității de producție și stocare a energiei – Spital Orățenesc Sinaia”

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 24759/15.09.2015, întocmit de Serviciul Investiții și Achiziții Publice prin care se propune aprobarea documentației tehnico – economică faza PT., DE., CS. pentru obiectiv ,,Reparații capitale instalații panouri solare la cele două locații ale Spitalului, pentru mărirea capacității de producție si stocare a energiei – Spital Orățenesc Sinaia”;

            Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

Conform Ordonanței de urgentă nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii aprobată prin Legea nr.337/2006, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, art. 36 alin. 2, lit. b si alin. 4, lit. d, coroborate cu art. 45 alin. 2, lit. e si art. 115 alin.1 litera b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1. – Aprobă documentația tehnico-economică, faza PT, DE, CS, pentru obiectiv ,,Reparatii capitale instalatii panouri solare la cele doua locatii ale Spitalului, pentru marirea capacitatii de productie si stocare a energiei – Spital Orasenesc Sinaia”, in vederea contractării executării lucrărilor.

ART. 2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la indeplinire de Primarul Orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate .

      Sinaia, 21 septembrie 2015 

 

Download: HCL_125_2015

Last modified: octombrie 8, 2015

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support