Administrație Publică

HOTARAREA NR.138 din 02.11.2015

noiembrie 9, 2015

Privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza PT + DE + DTAC pentru “Reparații capitale trotuare Calea Moroieni, oraș Sinaia, județul Prahova”

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 28538 / 26.10.2015 , întocmit de Serviciul Investiții si Achiziții Publice prin care se propune aprobarea documentației tehnico- economice – faza PT + DE + DTAC pentru “Reparații capitale trotuare Calea Moroieni, oraș Sinaia, județul Prahova”;

In temeiul art. 41 și art. 44 alin. 1 din Legea 273/29 iunie 2006 privind Finanțele Publice Locale, cu referire la cheltuielile de investiții și documentațiile tehnico-economice;

Conform Ordonanței de urgență nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii aprobată prin Legea nr.337/2006, cu modificările și completarile ulterioare;

In temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin. 2, lit. b si alin. 4, lit. d, coroborat cu art. 45 alin. 2, lit. e. si art. 115 alin.1 litera b)

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1 – Aprobă documentația tehnico- economică – faza PT + DE + DTAC pentru “Reparații capitale trotuare Calea Moroieni, oraș Sinaia, județul Prahova”, în vederea contractării executării lucrarilor.

ART. 2 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate .

Sinaia, 02 noiembrie   2015                              

Download: HCL_138_2015

Last modified: noiembrie 9, 2015

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support