Administrație Publică

HOTARAREA NR.140 din 02.11.2015

noiembrie 9, 2015

Privind aprobarea documentației tehnico-economice faza – PT + DE, pentru de “Servicii de proiectare și execuție lucrări, pentru alimentare cu energie electrică Tunuri de zăpadă – Dezvoltarea domeniului schiabil Sinaia – Perla Carpaților – Realizare instalație de zăpadă artificială în Valea Soarelui” 

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 28914 / 30.10.2015 , intocmit de Serviciul Investiți și Achiziții Publice prin care se propune aprobarea documentației tehnico- economica – faza – PT + DE, pentru “Servicii de proiectare și execuție lucrări, pentru alimentare cu energie electrică Tunuri de zăpadă – Dezvoltarea domeniului schiabil Sinaia – Perla Carpaților – Realizare instalație de zăpadă artificială în Valea Soarelui”;

In temeiul art. 41 și art. 44 alin. 1 din Legea 273/29 iunie 2006 privind Finanțele Publice Locale, cu referire la cheltuielile de investiții și documentațiile tehnico-economice;

Conform Ordonanței de urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul Legii 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36 alin. 2, lit. b si alin. 4, lit. d, coroborat cu art. 45 alin. 2, lit. e. si art. 115 alin.1 litera b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1 – Aprobă documentaţia tehnico- economică – faza – PT + DE, pentru “Servicii de proiectare şi execuţie lucrări, pentru alimentare cu energie electrică Tunuri de zăpadă – Dezvoltarea domeniului schiabil Sinaia – Perla Carpaţilor – Realizare instalaţie de zăpadă artificială în Valea Soarelui”, în vederea contractării executării lucrarilor.

ART. 2 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate .

Sinaia, 02 noiembrie   2015                                                   

Download: HCL_140_2015

Last modified: noiembrie 9, 2015

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support