Administrație Publică

HOTARAREA NR.165 din 10.11.2015

noiembrie 27, 2015

Privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia / Primaria Orașului/ Consiliul Local Sinaia, în vederea promovării unor acțiuni, apărări sau căi de atac

Având în vedere:

– Raportul de specialitate al Departamentului Juridic Contencios Administrativ și Administrație Publica nr. 27947/20.10.2015;

– Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

– Prevederile art. 21, al. 2) si 3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completarile ulterioare ;

– Prevederile Art. 16, al. 1), art. 28, al. 3) si art. 124, lit. b) din OUG. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, precum și a HG. nr. 925/2006 pentru aprobarea OUG. nr. 34/2006;

– Prevederile art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative ;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin.2, coroborat cu art. 45, alin.1 si art. 115 alin.1 litera b ;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.1. –  Se aprobă achiziționarea directă de servicii juridice externe având ca obiect acțiunile introduse împotriva Consiliului Local Sinaia/Orasului Sinaia/Primăriei orașului Sinaia, in Dosarul 1316/310/2015, ce are ca obiect ”Plângere împotriva încheierii de carte funciară (art.52 alin.2, Legea 7/1996).

ART.2. – Se mandatează Primarul orașului Sinaia să semneze contractul de achiziționare de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

ART.3. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Sinaia, 10 noiembrie   2015 

Download: HCL_165_2015

Last modified: noiembrie 27, 2015

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support