Administrație Publică

HOTARAREA NR.168 din 10.11.2015

noiembrie 27, 2015

Privind darea în administrare a unei Mașini de măturat spații stradale înguste, alei, parcuri, în orașul Sinaia – Măturatoare compactă BUCHER SCHORLING CITYCAT 2020 XL EU6, culoare Alb RAL 9016, către SC Sinaia Forever SRL

Văzând Raportul de specialitate nr. 27539 / 15.10.2015 al Serviciului Investiții și Achiziții Publice precum si Raportul de specialitate nr. 29508 / 04.11.2015 al Direcției Poliției Locale prin care se propune darea în administrare a unei Mașini de măturat spații stradale înguste, alei, parcuri, în orașul Sinaia – Măturatoare compactă BUCHER SCHORLING CITYCAT 2020 XL EU6, culoare Alb RAL 9016, către SC Sinaia Forever SRL;

Avănd în vedere :

Hotărârea Consiliului Local nr. 131/2010  prin care s-a aprobat înființarea SC Sinaia Forever SRL ;

Hotărârea Consiliului Local nr. 146/2010 prin care s-a aprobat delegarea serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia, către operatorul SC Sinaia Forever SRL, prin atribuirea în gestiune delegată, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului;

În conformitate cu prevederile Legii 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36, alin. 2, litera “c”, coroborat cu alin.5 litera a);

În temeiul art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. b, din Legea 215/2001, privind    administratia publica locala, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1 – Se aprobă darea în administrarea a unei Mașini de măturat spații stradale înguste, alei,

parcuri, în orașul Sinaia – Măturatoare compactă BUCHER SCHORLING CITYCAT 2020 XL EU6, culoare Alb RAL 9016, catre SC Sinaia Forever SRL.

ART. 2 – Predarea-primirea bunului se va face pe baza de proces verbal incheiat intre partile interesate.

ART. 3 – Se mandatează Primarul orașului Sinaia să semneze contractul de dare în administrare a bunului de la art. 1, către SC Sinaia Forever SRL.

ART. 4  – Tariful decontat de Primaria orașului Sinaia pentru activitatea de măturat mecanizat trotuare și strazi va fi de 0,0183 lei / mp.

ART. 5 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia prin serviciile de specialitate și SC Sinaia Forever SRL.

Sinaia, 10 noiembrie   2015                                                       

Download: HCL_168_2015

Last modified: noiembrie 27, 2015

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support