Administrație Publică

HOTARAREA NR.147 din 10.11.2015

decembrie 22, 2015

Privind criteriile de încadrare a clădirilor şi terenurilor situate în intravilan, în categoria clădirilor şi terenurilor neîngrijite, în vederea majorării impozitului pentru aceste imobile

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 28339/23.10.2015;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu  prevederile art. 489 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

Având în vedere prevederile art. 36 alin.2 lit. (b) şi alin.4 lit. (c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.2 lit.c)  si art. 115 alin.1 litera ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. Aprobă Regulamentul privind criteriile de încadrare a clădirilor şi terenurilor situate în intravilanul oraşului Sinaia, în categoria clădirilor şi terenurilor neîngrijite, în vederea majorării impozitului pentru aceste imobile, conform Anexelor 1 şi 2 la prezenta hotărâre.

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Download: hcl_147_2015

Last modified: decembrie 22, 2015

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support