Administrație Publică

HOTARAREA NR. 190 din 18.12.2015

decembrie 30, 2015

Privind dezmembrarea în doua loturi : lotul 1 în suprafață de 52 mp. și lotul 2 în suprafață de 6 mp. a terenului în suprafață de 58 mp. situat în Sinaia, Aleea Dichiu nr. 2 A, T 10, P 25, nr. cadastral 23312

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 33570/15.12.2015, prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia dezmembrarea în doua loturi : lotul 1 în suprafață de 52 mp. și lotul 2 în suprafață de 6 mp. a terenului în suprafață de 58 mp., situat în Sinaia, Aleea Dichiu nr. 2 A, T 10, P 25, nr. cadastral 23312 ;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În temeiul art. 10 si art. 36, alin (2), lit. c), coroborate cu art. 45 alin. (3) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aprobă dezmembrarea terenului în suprafață de 58 mp. situat în Sinaia, Aleea Dichiu nr. 2 A, T 10, P 25, nr. Cadastral 23312, în doua loturi : lotul 1 în suprafață de 52 mp. și lotul 2 în suprafață de 6 mp., conform documentației cadastrale anexate.

ART.2. – Împuternicește Primarul, Viceprimarul sau Secretarul orașului Sainaia sa semneze actul de dezmembrare în fața notarului public.

ART.2. – Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Download: hcl_190_2015

Last modified: decembrie 30, 2015

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support