Administrație Publică

HOTARAREA NR. 191 din 18.12.2015

decembrie 30, 2015

Privind vanzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 133 mp., situat în Sinaia, str. Mihail Kogalniceanu f.n.

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru  nr. 33787/16.12.2015 prin care se propune aprobarea raportului de evaluare asupra terenului în suprafață de 133 mp. situat în Sinaia, str. M. Kogalniceanu f.n. și vânzarea acestuia prin licitație publică deschisă ;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În conformitate cu prevederile Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 123, alin. 2;

In temeiul Legii 215/2001 privind  administrația publică locală, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin. 2, lit. ”c”, coroborat cu art. 45 alin. 3:

         CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Sinaia, a terenului în suprafață de 133 mp., situat în orașul Sinaia, str. Mihail Kogalniceanu f.n.

ART.2. – Aprobă raportul de evaluare a terenului în suprafață de 133 mp. situat în orașul Sinaia, str. Mihail Kogalniceanu f.n  conform anexei, parte integranta din prezenta hotărâre.

ART.3. – Aprobă vânzarea prin licitație publică deschisă a terenului în suprafață de 133 mp., situat in Sinaia, Mihail Kogalniceanu f.n, conform planului de situație din anexa 1.

ART.4. – Aprobă documentația pentru licitatie conform anexelor 1,2,3 și 4.

ART.5. – Prețul de pornire al licitației este de 60 euro/mp. fără TVA.

ART.6. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare – cumparare.

ART.7. – Pentru terenul menționat la art. 1 se instituie servitutea continua de trecere pentru utilități. Viitorul proprietar este obligat să permită trecerea prin fondul său a rețelelor edilitare ce deservesc fonduri învecinate sau din aceeași zona, de natura conductelor de apă, gaz, a canalelor și a cablurilor electrice subterane și supraterane, după caz, precum și a altor materiale și instalații cu același scop.

ART.8 –  Se instituie servitutea de acces pietonal pe cele doua alei de acces (conform planului anexat), în favoarea proprietarilor de la nr. cadastral 22717.

ART.9. – Contractul de vânzare – cumpărare se va încheia în termen de 6 luni de la data adjudecării terenului prin licitație.

ART.10. –  Imputerniceste Primarul, Viceprimarul sau Secretarul  orasului Sinaia sa semneze  contractul de vânzare-cumparare în fața notarului public.

ART.11. – Câștigătorul licitației are obligația de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului și înscrierii terenului în cartea funciară, precum și pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare – cumpărare în fața notarului public.

ART.12. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Sinaia, 18 decembrie 2015

 Download: hcl_191_2015

Last modified: decembrie 30, 2015

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support