Administrație Publică

HOTARAREA NR. 197 din 18.12.2015

decembrie 30, 2015

Privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 104/21.07.2015 și prelungirea termenului de începere a lucrărilor prevazut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 4014/06.02.2014 

Având în vedere  Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 34051/18.12.2015 prin care se propune spre analiza Consiliului Local  Sinaia revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 104/21.07.2015 și prelungirea termenului de începere a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 4014/06.02.2014 ;

În temeiul prevederilor Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 36 alin.2, litera “c”, coroborat cu art. 45 alin.3 și art. 115 alin.1 lit. ”b”;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.1 – Aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 104/21.07.2015 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 4014/06.02.2014.

ART.2. – Aprobă prelungirea cu 12 luni de la data adoptării prezentei hotărâri, a termenului de începere a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2, din contractul de concesiune nr. 4014/06.02.2014 dintre Velicu Florian, în calitate de concesionar și ORASUL SINAIA, în calitate de concedent.

ART.3. –  Nerespectarea termenului de prelungire de 12 luni din prezenta hotărâre, atrage după sine rezilierea contractului de concesiune (pact comisoriu expres de grad IV) și pierderea cu titlu de daune a sumei depuse ca preț al concesiunii până la data rezilierii contractului.

ART.4. – Aprobă modelul de act aditional pentru contractul de concesiune nr. 4014/06.02.2014, conform anexei 1, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.5. –   Împuterniceşte Primarul oraşului Sinaia să semneze actul aditional la contractul de concesiune nr. 4014/06.02.2014.

ART.6. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Download: hcl_197_2015

Last modified: decembrie 30, 2015

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support