Administrație Publică

HOTARAREA NR.14 din 29.01.2016

februarie 15, 2016

privind modificarea Anexei nr 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 60/31.03.2006 – aprobarea listei cu evenimentele proprii ale oraşului Sinaia

Având în vedere Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice, inregistrat la Primăria Orașului Sinaia sub nr. 34429/22.12.2015;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările șicompletările ulterioare, art. 36 alin. 2 lit.d) si alin.6 lit.a) pct. 1, 4,5 si 6, coroborat cu art. 45 alin. 1 si art. 115 alin. 1 lit.b)

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. Aprobă modificarea și completarea Anexei 1, la Hotărârea Consiliului Local Sinaia nr. 60/ 31.03.2006, parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. Hotărârea va fi comunicată compartimentelor de specialitate și instituțiilor interesate.
ART.3. Împuternicește Primarul Orașului Sinaia să modifice și să completeze Anexa 1 cu evenimente noi care pot apărea pe parcursul anului.
ART.4. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate.
HCL_nr_14_2016

Last modified: februarie 15, 2016

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support