Administrație Publică

HOTARAREA NR.16 din 29.01.2016

februarie 15, 2016

Privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia / Primaria Orașului/ Consiliul Local Sinaia, în vederea promovării unor acțiuni, apărări sau căi de atac

Având în vedere :
– Raportul de specialitate al Departamentului Juridic Contencios Administrativ si Administraţie Publică nr. 31405/24.11.2015;
– Prevederile art. 21 alin. (2) si (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
– Prevederile art. 16 alin. (1) ,art. 28 alin. (3) si art. 124 lit. “b” din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, precum şi a HG nr. 925/2006 pentru aprobarea OUG nr. 34/2006 ;
– Prevederile art. I alin. (1) si (2), lit. “b” din OUG nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative .

In temeiul art. 36 alin. (2) coroborat cu art. 45 alin.1 si art. 115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.1. – Se aprobă achiziţionarea directă de servicii juridice externepentru consultant și reprezentare juridica în dosarele :
– 4659/52/2015 având ca obiect suspendarea executării actului administrativ;
– proces cu SC. GEVAS PREST CONSTRUCT SRL având ca obiect contestarea Hotărârii Consiliului Local nr. 130/21.09.2015 si Lista anexă nr. 24301/10.09.2015.
ART.2. – Se mandatează Primarul oraşului Sinaia să semneze contractele de achiziţionare de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare .
ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul oraşului Sinaia , prin serviciile de specialitate.

HCL_nr_16_2016

Last modified: februarie 15, 2016

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support