Administrație Publică

HOTARAREA NR.5 din 29.01.2016

februarie 15, 2016

privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 44 mp, situat în Sinaia,
str. Garii nr. 6, lot 3


Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 2171/ 25.01.2016 prin care propune aprobarea raportului de evaluare asupra terenului în suprafata de 44 mp, situat în Sinaia, str. Gării nr. 6, lot 3 şi vânzarea acestuia prin licitaţie publică deschisă;
Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;
În temeiul Legii 215/2001, art. 123, al. 2, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, privind administraţia publică locală;
În temeiul Legii 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările șicompletările ulterioare, art. 36 alin. 2 lit.c) si alin.5 lit.b), coroborat cu art. 45 alin. 3 si art. 115 alin. 1 lit.b)

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aprobă raportul de evaluare a terenului în suprafaţă de 44 mp, situat în Sinaia, str. Garii nr. 6, lot 3.
ART.2. – Aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 44 mp, situat în Sinaia, str. Garii nr. 6, lot 3, conform planului de situaţie din anexa 1.
ART.3. – Pentru terenul menționat la art. 1 se instituie servitutea continuă de trecere pentru utilităţi, viitorul proprietar fiind obligat să permită trecerea prin fondul său a reţelelor edilitare ce deservesc fonduri învecinate sau din aceeaşi zonă, de natura conductelor de apă, gaz, a canalelor şi a cablurilor electrice subterane şi supraterane, după caz, precum şi a altor materiale şi instalaţii cu acelaşi scop.
ART.4. – Pentru terenul menționat la art. 1 se instituie servitute de reparații in favoarea imobilului din vecinatatea vestică.
ART.5. – Aprobă documentaţia pentru licitaţie conform anexelor 1,2,3,4.
ART.6. – Preţul de pornire a licitaţiei este de 50 euro/mp, fără TVA.
ART.7. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.
ART.8. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de 6 luni de la data adjudecării terenului prin licitaţie.
ART.9. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.
ART.10. – Câstigatorul licitaţiei are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi înscrierii terenului în cartea funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.
ART.11. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

HCL_nr_5_2016

Last modified: februarie 15, 2016

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support