Administrație Publică

HOTARAREA NR.51 din 12.04.2016

mai 9, 2016

Privind aprobarea rectificării listei solicitanților și a ordinei de prioritate a chiriașilor care locuiesc / au locuit în imobile retrocedate foștilor proprietari – locuințe sociale, în urma contestatiilor depuse, pentru anul 2016

Văzând:
 – Raportul de specialitate întocmit de către Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă, prin care se constată încheiată procedura de analiză a solicitărilor chiriașilor care locuiesc / au locuit în imobile retrocedate foștilor proprietari – locuințe sociale, înregistrat cu nr.10028/12.04.2016 ;
– Procesele – verbale ale Comisiei de rezolvare a contestatiilor depuse urmare afișării listei cu ordinea de prioritate a chiriașilor care locuiesc/au locuit în imobile retrocedate foștilor proprietari înregistrate cu nr.8657/29.03.2016 si 10007/11.04.2016;
– Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.36,alin.2, lit. d),  coroborat cu art.45 alin.1 si art. 115 alin.1, lit.b;
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
                                                           H O T Ă R Ă Ș T E :
ART.1. – Aprobă rectificarea listei privind ordinea de prioritate a chiriașilor care locuiesc / au locuit în imobile retrocedate foștilor proprietari , conform anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotărâre.
ART.2 – Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .
 Download: HCL_nr_51_2016

Last modified: mai 9, 2016

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support