Administrație Publică

HOTARAREA NR. 99 din 29.07.2016

august 15, 2016

privind evidențierea unor terenuri în domeniul privat al orasului Sinaia

În temeiul art.45 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
În conformitate cu prevederile art 10 si ale art.36, alin (2), lit. “c”, coroborate cu art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliul local;
Având în vedere raportul de specialitate întocmit de către Departamentul Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală din cadrul Primăriei orașului Sinaia ;
 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ş T E :
 
 
ART.1.Aprobă evidențierea în domeniul privat al orașului Sinaia a urmatoarelor terenuri:
NR.
CRT
DENUMIREA BUNULUI
ELEMENTE DE IDENTIFICARE
SUPRAFATA (MP.)
OBSERVATII
1
Teren
Calea Moroieni nr. 74
 73,00
2
Teren
Str.   Sgarburei nr. 5, lot 2
162,00
3
Teren
Bd.   Republicii nr. 8, lot 3
 29,00
 
ART.2. – Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Download: hcl-99_2016

Last modified: septembrie 21, 2016

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support