Administrație Publică

HOTARAREA NR. 45 din 13.04.2017

iunie 8, 2017

Privind  completarea art. 3 al Hotararii Consiliului Local  nr. 32 / 31.03.2017 privind elaborarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul  2017

Având în vedere Expunerea de motive nr. 9293 / 06.04.2017 întocmită de iniţiatorul proiectului de hotărâre, precum şi Raportul de specialitate nr. 9294 / 06.04.2017 al Serviciului Buget din cadrul  aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

În baza  Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017 ;

In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 36 alin. 2, lit. b, coroborat cu art.45 alin. 2, lit. a si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare ;

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T A R A Ș T E :

 

ART.1 Aproba completarea art. 3 al Hotararii Consiliului Local nr. 32 / 31.03.2017    privind  elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 astfel : Aproba utilizarea excedentului bugetului local, in suma de 515.853,75 lei, rezultat la 31.12.2016, pentru finantarea unor obiective de investiii si a unor cheltuieli curente .

ART.2  – Primarul orașului Sinaia, prin serviciul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Last modified: iunie 8, 2017

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support