Administrație Publică

HOTARAREA NR. 49 din 13.04.2017

iunie 8, 2017

Privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 60 / 2006 privind aprobarea listei de evenimente proprii orasului Sinaia

Având în vedere Expunerea de motive nr. 8867 / 03.04.2017 întocmită de iniţiatorul proiectului de hotărâre şi Raportul de specialitate nr. 8889 / 03.04.2017 intocmit de Departamentul Politici Publice;
Văzând avizul comisiei de specialitate;
Tinand seama de Hotararea Consiliului Local nr. 60/2006 privind aprobarea listei de evenimente proprii ale orasului Sinaia;

In temeiul art. 36 alin. 2, lit. d si alin. 6, lit. a, punctele 1, 4, 5 si 6, coroborat cu art.45 alin. 1, si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare ;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T A R A Ș T E :

Art.1 – Aprobă modificarea si completarea Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 60 / 31.03.2006, parte integranta din prezenta hotarare .

Art.2 – Hotararea va fi comunicata compartimentelor de specialitate si institutiilor interesate.

Art. 3 – Imputerniceste Primarul orasului Sinaia sa modifice si sa completeze Anexa nr. 1 cu evenimente noi care pot aparea pe parcursul anului.

Art. 4 – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Last modified: iunie 8, 2017

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support