Administrație Publică

Hotărâri

Hotărâri

HOTARAREA NR. 25 din 19.02.2019

privind dezmembrarea terenului proprietate privată a oraşului Sinaia, în suprafaţă de 483 mp, situat în Bulevardul Republicii, nr. 8,...

martie 4, 2019

Detalii

Hotărâri

HOTARAREA NR.24 din 19.02.2019

Privind  modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 147/2016 de aprobare a organigramei Spitalului orășenesc Sinaia ...

martie 4, 2019

Detalii

Hotărâri

HOTARAREA NR. 23 din 19.02.2019

Privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrǎri de interes local, pentru anul 2019 pentru repartizarea orelor de muncǎ...

martie 4, 2019

Detalii

Hotărâri

HOTARAREA NR. 22 din 19.02.2019

Privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia /...

martie 4, 2019

Detalii

Hotărâri

HOTARAREA NR.21 din 19.02.2019

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.  261/17.12.2018 privind constituirea, componenţa şi Regulamentul de organizare şi...

martie 4, 2019

Detalii

Hotărâri

HOTARAREA NR. 20 din 19.02.2019

privind  Planul Urbanistic Zonal – Schimbare destinaţie teren (s=1126 mp.) din “Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare cu...

martie 4, 2019

Detalii