Administrație Publică

Hotărâri

Hotărâri

HOTĂRÂREA NR. 157 din 28 august 2019

pentru modificarea HCL. 132 din 06.09.2017 privind stabilirea zonelor de comercializare și valoarea taxelor de ocupare domeniul...

august 30, 2019

Detalii

Hotărâri

HOTĂRÂREA NR. 131 din 26 iulie 2019

Privind  anularea poziţiei “417” din anexa la Hotărârea Consiliului Local   nr. 174/21.09.2018, modificată prin Hotărârea...

august 7, 2019

Detalii

Hotărâri

HOTĂRÂREA NR. 130 din 26 iulie 2019

Privind  modificare art. 1 din Hotărârea Consiliului Local  nr. 141/23.07.2018, modificată prin Hotărârea Consiliului Local   nr....

august 7, 2019

Detalii

Hotărâri

HOTĂRÂREA NR. 129 din 11 iulie 2019

Privind aprobarea bugetului necesar desfășurării Festivalului “Sinaia Forever “ 2019...

august 7, 2019

Detalii

Hotărâri

HOTĂRÂREA NR. 128 din 11 iulie 2019

Privind aprobarea creditului de angajament  pentru acțiuni multianuale ale bugetului de venituri și cheltuieli în  perioada  2019-...

august 7, 2019

Detalii

Hotărâri

HOTĂRÂREA NR. 127 din 11 iulie 2019

Privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019...

august 7, 2019

Detalii