Administrație Publică

Hotărâri

Hotărâri

HOTARAREA NR. 148 din 06.09.2017

Privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local nr. 18/17.02.2010 prin completarea și rectificarea suprafeţei de...

septembrie 20, 2017

Detalii

Hotărâri

HOTARAREA NR. 147 din 06.09.2017

privind aprobarea documentației tehnico –economice ,Instalatii sanitare exterioare – Rețea de alimentare cu apă și canalizare...

septembrie 20, 2017

Detalii

Hotărâri

HOTARAREA NR. 146 din 06.09.2017

privind   aprobarea  Planului Urbanistic Zonal pentru „Schimbare destinație teren din zonă locuințe și funcțiuni complementare...

septembrie 20, 2017

Detalii

Hotărâri

HOTARAREA NR. 145 din 06.09.2017

Privind realocare de sume pentru organizarea evenimentului Film 4 Fun...

septembrie 20, 2017

Detalii

Hotărâri

HOTARAREA NR. 144 din 06.09.2017

Privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 95/22.06.2017 și cesionarea cotei părți de 50% din contractele de concesiune nr....

septembrie 20, 2017

Detalii

Hotărâri

HOTARAREA NR. 143 din 06.09.2017

Privind cesionarea contractului de concesiune nr. 831/29.02.2000, ce are ca obiect terenul în suprafață de 245 mp (nr. cad. 23799, CF...

septembrie 20, 2017

Detalii