Administrație Publică

HOTARAREA NR. 82/2009

octombrie 15, 2012

Privind aprobarea Achizitionarii la cheie a unei instalatii de transport pe cablu tip telescaun cu 4 locuri, debraiabil, acoperit (Bubble) in zona partiilor de schi Valea Soarelui, de la cota 1785 pana la cota 2080, in cadrul proiectului Dezvoltarea zonei turistice Sinaia Perla Carpatilor

Avand in vedere raportul de specialitate al Departamentului de Comunicare, Programe si Afaceri Europene nr.10082/30.04.2009, privind necesitatea si oportunitatea investitiei;

Vazand Raportul de specialitate al Serviciului Investitii si Achizitii Publice nr.10087/30.04.2009, privind propunerea de finantare esalonata in functie de alocatiile de la bugetul de stat si de posibilitatile de cofinantare de la bugetul local;

Vazand raportul comisiei de specialitate a Consiliului local

Avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.78/2007 pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate si Hotararea Consiliului Local nr.231/2007 pentru aprobarea Proiectului tehnic si Detaliile de executie – parti scrise si parti desenate, necesar realizarii proiectului Dezvoltarea Zonei Turistice Sinaia Perla Carpatilor Lot 21 Proiect 2 – etapa I

Avand in vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 426 din 8 aprilie 2009 pentru aprobarea susţinerii financiare a autorităţilor administraţiei publice locale, în completarea surselor proprii ale acestora, pentru finanţarea proiectelor de investiţii în turism pe anul 2009.

Avand in vedere prevederile Legii nr.215/2001 – Legea Administratiei Publice Locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36 alin. 2 litera b, coroborat cu art. 45;

 

H O T A R A S T E:

Art.1. Aproba organizarea procedurii de atribuire prin licitatie deschisa a contractului de achizitie publica pentru Achizitionarea la cheie a unei instalatii de transport pe cablu tip telescaun cu 4 locuri, debraiabil, acoperit (Bubble) in zona partiilor de schi Valea Soarelui, de la cota 1785 pana la cota 2080, in cadrul proiectului Dezvoltarea zonei turistice Sinaia Perla Carpatilor.

Art.2. Aproba documentatia de atribuire pentru Achizitionarea la cheie a unei instalatii de transport pe cablu tip telescaun cu 4 locuri, debraiabil, acoperit (Bubble) in zona partiilor de schi Valea Soarelui, de la cota 1785 pana la cota 2080, in cadrul proiectului Dezvoltarea zonei turistice Sinaia Perla Carpatilor.

Art.3. Aproba finantarea esalonata pe faze de executie a lucrarilor de realizare la cheie a instalatiei de transport pe cablu tip telescaun cu 4 locuri, acoperit, debraiabil, precum si finantarea esalonata a echipamentelor cu care va fi dotata instalatia, in functie de sumele alocate de la bugetul de stat si de posibilitatile de alocare a cofinantarii de la bugetul local.

Art.4. Aproba ca din comisia de licitatie sa faca parte urmatorii consilieri:

– dl. Harabagiu Virgil

– dl. Sisea Viorel

– dl. Sarateanu Gheorghe

Art.5. Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

 

Sinaia, 13 mai 2009

PRESEDINTE DE SEDINTA

ALEXANDRU MATEI

SECRETAR

BEATRICE RADULESCU

 

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.