Administrație Publică

HOTARAREA NR. 104/2009

octombrie 15, 2012

Privind revocarea HCL nr.75/2004 si anularea contractului de inchiriere nr. 5924/11.03.2009 cu destinatia de locuinta, titular Micu Lidia

Vazand raportul Departamentului Servicii Publice, Locativ si Asociatii de Proprietari si Departamentului Juridic si contencios din cadrul Primariei orasului Sinaia, prin care se propune revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 75/2004 si anularea contractului de inchiriere nr.5914/11.03.2009, cu destinatia de locuinta, titular Micu Lidia;

Vazand raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36 alin. 2 litera c, coroborat cu art.45 alin.3;

 

H O T A R A S T E :

Art.1 – Se revoca HCL nr.75/2004 privind schimbarea destinatiei spatiului in suprafata de 31,5mp. situat in Sinaia, str. Telecabinei, nr.3, din spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta – respectiv garaj, in spatiu cu destinatie de locuinta.

Art. 2. – Se anuleaza contractul de inchiriere nr.5924/11.03.2009 cu destinatia de locuinta, titular Micu Lidia.

Art. 3 – Se aproba revenirea spatiului de la art. 1 la destinatia initiala, respectiv garaj.

Art. 4 – Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Sinaia, 30 iunie 2009

PRESEDINTE DE SEDINTA

ALEXANDRU MATEI

SECRETAR

BEATRICE RADULESCU

 

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.