Administrație Publică

HOTARAREA NR. 119/2009

octombrie 15, 2012

privind vanzarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 63 mp, situat in Sinaia, str. Stefan Cel Mare nr. 8A, pentru extindere proprietate

Avand in vedere Raportul Serviciului Urbanism, Dezvoltare Urbana si Cadastru nr. 13838 /10.06.2009 prin care propune aprobarea raportului de evaluare asupra terenului in suprafata de 63 mp, situat in Sinaia, str. Stefan Cel Mare nr. 8A, pentru extindere proprietate;

Vazand raportul comisiei de specialitate a Consiliului local;

In conformitate cu prevederile art.123, al.2 din Legea 215/2001, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, privind administratia publica locala;

In temeiul Legii 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36 alin. 2 litera c, coroborat cu art. 45 alin.3;

 

H O T A R A S T E:

ART.1. – Aproba raportul de evaluare a terenului in suprafata de 63 mp, situat in Sinaia, str. Stefan Cel Mare nr. 8A.

ART.2. – Aproba vanzarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 63 mp, situat in Sinaia, str. Stefan Cel Mare nr. 8A, pentru extindere proprietate.

ART.3.– Aproba documentatia pentru licitatie conform anexelor 1,2 si 3

ART.4. – Pretul de pornire a licitatiei este de 50 euro/mp.

ART.5. – Plata se face integral la data semnarii contractului de vanzare-cumparare.

ART.6. – Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Sinaia, 30 iunie 2009

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

ALEXANDRU MATEI

SECRETAR

BEATRICE RADULESCU

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.