Administrație Publică

HOTARAREA NR. 120/2009

octombrie 15, 2012

privind inchirierea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 720 mp. (cu dimensiunile: lungime 1800m si latime 0,4m), din Sinaia, pe culoarul defrisat al telegondolei, pentru instalare fibra optica

Avand in vedere Raportul Serviciului Urbanism Dezvoltare Urbana si Cadastru nr. 15221/25.06.2009 privind inchirierea prin licitatie a terenului in suprafata de 720 mp. din Sinaia pe culoarul defrisat al telegondolei, pentru instalare fibra optica;

Vazand raportul comisiei de specialitate a Consiliului local;

In conformitate cu Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In temeiul Legii 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36 alin. 2, litera c, coroborat cu art.45 alin.3:

 

H O T A R A S T E:

ART.1. – Aproba inchirierea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 720 mp. (cu urmatoarele dimensiuni: lungime 1800 m si latime 0,4 m), din Sinaia, pe culoarul defrisat al telegondolei, pentru instalare fibra optica.

ART.2. – Aproba documentatia de licitatie conform anexelor 1, 2, 3, 4 si 5.

ART.3. – La licitatie pot participa numai cei autorizati si specializati in domeniul respectiv (instalare fibra optica).

ART.4. – Pretul de pornire al licitatiei este de 5000 euro/an.

ART.5.- Durata de inchiriere este de 5 ani.

ART.6.– Plata chiriei se face anual, pana la data de 31.07.2009, pentru anul in curs, respectiv pana la 31.05 (mai) corespunzatoare fiecarui an urmator.

ART.7.– Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Sinaia, 30 iunie 2009

PRESEDINTE DE SEDINTA

ALEXANDRU MATEI

SECRETAR

BEATRICE RADULESCU

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.