Administrație Publică

HOTARAREA NR. 121/2009

octombrie 15, 2012

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul situat in SINAIA, Calea Bucuresti nr. 85, zona Complex Izvorul Rece

Avand in vedere Raportul Serviciului Urbanism, Dezvoltare Urbana si Cadastru nr. 11011 din 12.05.2009 prin care propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru terenul situat in SINAIA, Calea Bucuresti nr. 85, zona Complex Izvorul Rece;

Vazand raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

In conformitate cu prevederile Legii 350/2001, privind Amenajarea Teritoriului si Urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul Legii 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36 alin.2, litera c, coroborat cu art. 45:

 

H O T A R A S T E :

ART.1. – Aproba Planul Urbanistic Zonal pentru terenul situat in SINAIA, Calea Bucuresti nr. 85, zona Complex Izvorul Rece, care va respecta urmatorii indicatori de urbanism:

1. Subzona LC – locuinte colective:

– procentul de ocupare a terenului – POT maxim 40 %;

– coeficientul de utilizare al terenului – CUT maxim 1,8;

– regimul de inaltime maxim locuinte – (D)+P+2E+M cu accente P+3E (pentru max. 25% din suprafata construita);

– deschidere la strada cca. 25 m si adancime 30 m;

– culoar de protectie pentru magistrala de gaz metan: 6 m stanga – dreapta.

2. Subzona IS – pentru turism/sport/dotari/servicii/comert:

– Ist-dotari turism, complex comercial, servicii, alimentatie.

– procentul de ocupare a terenului – POT maxim 50 %;

– coeficientul de utilizare al terenului – CUT maxim 1,8;

– regimul de inaltime maxim dotari – D+P+3E+M cu accente P+4E;

– retragerea fata de aliniament de 3 m;

– Ist-dotari sport, sala sport si teren sport:

– procentul de ocupare a terenului – POT maxim 50 %;

– coeficientul de utilizare al terenului – CUT maxim 1,8-2,4 (pt. turism);

– regimul de inaltime maxim – (D)+P+3E+M cu accente P+4E (pt. turism);

– retragerea fata de aliniament de 5 m;

3. Subzona P – spatii verzi, plantate, amenajate:

– procentul de ocupare a terenului – POT maxim 5 %;

– coeficientul de utilizare al terenului – CUT maxim 0,1;

– regimul de inaltime maxim – (D)+P;

ART.2. – Aproba durata de valabilitate de 5 ani a Planului Urbanistic Zonal pentru terenul situat in SINAIA, Calea Bucuresti nr. 85, zona Complex Izvorul Rece.

ART.3. – Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Sinaia, 30 iunie 2009

PRESEDINTE DE SEDINTA

ALEXANDRU MATEI

SECRETAR

BEATRICE RADULESCU

 

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.