Administrație Publică

HOTARAREA NR. 127/2009

octombrie 15, 2012

Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru Reparatii strada Sportului – Sinaia

Avand in vedere raportul de specialitate intocmit de catre Serviciul Investitii si Achizitii Publice nr.15159/2009 prin care se propune aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru Reparatii strada Sportului – Sinaia;

Vazand raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

In temeiul Legii 215/2001 privind Administratia Publica Locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36, alin.2 litera b, coroborat cu art. 45 :

 

H O T A R A S T E :

Art.1. – Aproba documentatia tehnico-economica pentru Reparatii strada Sportului – Sinaia, in vederea contractarii lucrarilor de executie.

Art.2. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

 

Sinaia, 30 iunie 2009

PRESEDINTE DE SEDINTA

ALEXANDRU MATEI

SECRETAR

BEATRICE RADULESCU

 

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.