Administrație Publică

HOTARAREA NR. 128/2009

octombrie 15, 2012

Pentru aprobarea actului aditional la contractul de administrare / mandat al domnului Dan Motoc, a obiectivelor si criteriilor de performanta

Avand in vedere:

– Raportul de specialitate al Departamentului Monitorizare si Ecologie Urbana, inregistrat sub nr. 14880/19.06.2009;

– Hotararea Consiliului Local nr. 9/26.02.2009 prin care s-a aprobat infiintarea SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL, avand ca asociat unic Consiliul Local Sinaia si administrator pe d-l Motoc Dan, identificat prin CI seria PH nr. 461319, CNP 1551220296181, domiciliat in Sinaia, Calea Prahovei nr. 22,

– Hotararea Consiliului Local nr. 74/ 07.05.2008 pentru aprobarea actului aditional nr. 1 la contractul de administrare/mandat al domnului Dan Motoc;

– Raportul comisiei de specialitate a Consiliului local;

– Legea 31/1990, privind societatile comerciale , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare, art. 75, 76, 77, alin 1, art. 79 si art. 197 alin 1 si 2;

– Ordonanta de urgenta nr. 79/18.07.2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobata prin Legea 203/02.06.2009;

In temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36 alin.2, litera a, coroborat cu art.45 alin.1 ;

 

H O T A R A S T E :

ART. 1. Aproba actul aditional nr. 2 la contractul de administrare / mandat nr. 1/01.06.2007, al d-lui Motoc Dan, administrator al SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL, conform ANEXEI 1 la prezenta hotarare.

ART. 2 Aproba obiectivele si criteriile de performanta ce trebuie indeplinite de administratorul SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL., conform ANEXEI 2 la prezenta hotarare.

ART. 3. Imputerniceste Primarul Orasului Sinaia sa semneze in numele si pentru Consiliul Local actul aditional nr. 2 la contractul de mandat, ce va fi incheiat intre SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL si d-l Motoc Dan .

ART.4. Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Sinaia, 30 iunie 2009

PRESEDINTE DE SEDINTA

ALEXANDRU MATEI

SECRETAR

BEATRICE RADULESCU

 

Last modified: octombrie 15, 2012

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support