Administrație Publică

HOTARAREA NR. 15/2009

octombrie 15, 2012

privind inchirierea prin licitatie publica a terenului, apartinand domeniului privat al orasului, in suprafata de 66 mp, situat in orasul Sinaia, Str. Clabucet nr. 4 pentru gospodarie anexa

Avand in vedere Raportul Serviciului Urbanism, Dezvoltare Urbana si Cadastru nr.3408 / 10.02.2009 prin care propune inchirierea prin licitatie publica a terenului, apartinand domeniului privat al orasului, in suprafata de 66 mp, situat in orasul Sinaia, Str. Clabucet nr. 4 pentru gospodarie anexa;

Vazand avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

In conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si regimul concesiunilor;

In temeiul Legii 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art.36, alin.2, litera “c”, coroborat cu art. 45;

 

H O T A R A S T E :

ART.1. – Aproba inchirierea prin licitatie publica a terenului, apartinand domeniului privat al orasului, in suprafata de 66 mp, situat in orasul Sinaia, Str. Clabucet nr. 4 pentru gospodarie anexa;

ART.2. – Aproba documentatia de licitatie conform anexelor 1,2,3,4 si 5.

ART.3. – Pretul de pornire al licitatiei este de 0,2 EURO/mp./luna.

ART.4. -Terenul se inchiriaza pana la data exproprierii acestuia pentru construirea autostrazii Comarnic – Brasov. La data exproprierii terenul va fi liber de sarcini si castigatorul licitatiei nu va emite pretentii materiale sau financiare asupra terenului/constructiei.

ART.5. – Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Sinaia, 16 februarie 2009

PRESEDINTE DE SEDINTA,

MIHAI BUZEA

SECRETAR,

BEATRICE RADULESCU

 

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.