Administrație Publică

HOTARAREA NR. 32/2009

octombrie 15, 2012

Privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al orasului Sinaia nr. 87/12 august 2008 referitoare la regulamentul de organizare si functionare a Centrului International de Conferinte “Casino” Sinaia ca unitate bugetara cu personalitate juridica in subordinea Consiliului Local al orasului Sinaia, a organigramei, a statului de functii, a imaginii si a tarifelor de inchiriere a spatiilor

Avand in vedere raportul Directorului general al Centrului International de Conferinte “Casino” Sinaia, inregistrat la Primaria Sinaia sub nr. 3731/13.02.2009;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local Sinaia nr. 87/12 august 2008 privind regulamentul de organizare si functionare a Centrului International de Conferinte “Casino” Sinaia ca unitate bugetara cu personalitate juridica in subordinea Consiliului Local al orasului Sinaia, a organigramei, a statului de functii, a imaginii si a tarifelor de inchiriere a spatiilor;

In temeiul art. 36 alin.2 lit. “a” coroborat cu art. 45 alin. 1 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

H O T A R A S T E:

Art.1. – Aproba modificarea si completarea anexei 4 la HCL.87/2008, in urma lucrarilor de renovare efectuate la vechea sala Ferdinand, dupa cum urmeaza :

– vechiul hol – “BUSINESS LOUNGE”

– Sala “FERDINAND”

– Sala “CAROL I”

– Sala “CABINETUL REGINA MARIA”

Art.2. – Aproba completarea anexei 5 la HCL.87/2008, astfel : pentru noile spatii, se stabilesc urmatoarele tarife de inchiriere :

Sala BUSINESS LOUNGE: 100 Euro/zi;

Sal FERDINAND: 700 Euro/zi; 200 Euro/ora;

Sal CAROL I: 400 Euro/zi; 100 Euro/ora;

Sala CABINET REGINA MARIA: 200 Euro/zi.

Art.3. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire Primarul orasului prin serviciile de specialitate.

 

Sinaia, 16 februarie 2009

PRESEDINTE DE SEDINTA,

MIHAI BUZEA

SECRETAR,

BEATRICE RADULESCU

 

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.