Administrație Publică

HOTARAREA NR. 33/2009

octombrie 15, 2012

pentru modificarea si completarea HCL 4/25.01.2008 privind aprobarea traseelor de transport si programului de circulatie pe aceastea pe raza orasului Sinaia

Avand in vedere cererea SC SCHI MONT SRL, prin care solicita prelungirea capatului de traseu pentru mijloacele de transport in comun ale SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL pana la Cabana Schiorilor, pentru traseul Platoul Izvor – Furnica, precum si alte solicitari verbale ale persoanelor fizice, agentilor economici din zona si a Centrului Montan de Pregatire Jandarmi;

Vazand :

– raportul de specialitate al Departamentului Monitorizare si Ecologie Urbana din cadrul Primariei Sinaia, prin care propune prelungirea capatului de traseu pentru orele mentionate;

– HCL 4 / 2008 privind aprobarea traseelor de transport si programului de circulatie pe acestea pe raza orasului Sinaia;

– Legea 92 / 2007 serviciilor de transport public local, Ordinul 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a legii serviciilor de transport public local 92 / 2007;

In temeiul Legii 215/2001, privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36 alin.2 litera “d”, coroborat cu art. 45;

 

H O T A R A S T E:

ART.1. – Aproba prelungirea traseului Platoul Izvor-Furnica pana la Cabana Schiorilor, pentru cursele din intervalele orare :

– intre 08,00- 09,00 (plecarile din Platoul Izvor cu microbuze la orele 08,10, 08,30, cu autobuz ora 08,50);

– intre 22,00 si 23,00 ( plecarile din Furnica cu microbuze la orele: 22,20; 22,35; 23,00).

ART.2. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire Primarul orasului prin serviciile de specialitate.

 

Sinaia, 16 februarie 2009

PRESEDINTE DE SEDINTA,

MIHAI BUZEA

SECRETAR,

BEATRICE RADULESCU

 

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.