Administrație Publică

HOTARAREA NR. 84/2009

octombrie 15, 2012

Privind infratirea orasului Sinaia cu orasul Kusadasi din Turcia

Avand in vedere raportul nr. 10.421/05.05.2009 intocmit de Departamentul de Comunicare, Programe si Afaceri Europene prin care propune infratirea orasului Sinaia cu orasul Kusadasi din Turcia

In temeiul Legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36 alin. 2 litera e, coroborat cu art. 45 alin.2.

 

H O T A R A S T E

Art.1. – Aproba infratirea orasului Sinaia cu orasul Kusadasi din Turcia.

Art.2. – Aproba Protocolul de Colaborare intre Primaria Kusadasi si Primaria Sinaia conform Anexei 1, parte integranta din prezentul proiect.

Art.3. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

 

Sinaia, 13 mai 2009

PRESEDINTE DE SEDINTA

ALEXANDRU MATEI

SECRETAR

BEATRICE RADULESCU 

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.