Administrație Publică

HOTARAREA NR. 88/2009

octombrie 15, 2012

Privind crearea unei cai de comunicatie din str. Drum Nou Cota 1400, cu denumirea de Aleea Telegondolei

Avand in vedere raportul Serviciului Urbanism, Dezvoltare Urbana si Cadastru nr. 10933/11.05.2009 prin care propune crearea unei cai de comunicatie din str. Drum Nou Cota 1400 cu denumirea de Aleea Telegondolei cu o lungime de 240 m. si o latime medie de 8 m, rezultand o suprafata de 2136 mp

Vazand raportul comisiei de specialitate a Consiliului local

In conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

In temeiul Legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36 alin. 2 litera c, coroborat cu art. 45 alin.3.

 

H O T A R A S T E :

Art.1. – Aproba ca terenul in suprafata de 2136 mp., cu acces din str. Drum Nou Cota 1400, care deserveste Statia inferioara de Telegondola din Sinaia si sosirea la partia de ski Drumul de Vara, sa aiba destinatie de cale de comunicatie tip alee.

Art.2. – Aproba atribuirea denumirii caii de comunicatie ALEEA TELEGONDOLEI , cu o lungime de 240 m, o latime medie de 8 m si o suprafata de 2136 mp.

Art.3. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

 

Sinaia, 13 mai 2009

PRESEDINTE DE SEDINTA

ALEXANDRU MATEI

SECRETAR

BEATRICE RADULESCU

 

Last modified: martie 3, 2021

Comments are closed.