Administrație Publică

HOTARAREA NR.129 din 20.11.2014

iunie 3, 2015

Privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 256 / 2007 pentru suportarea contravalorii unor lucrari aferente retelei de utilitati si amenajari exterioarela proiectul “Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, judetul Prahova, orasul  Sinaia”, Intrarea Lalelelor, nr. 1, 3, 5 (fosta str. Lalelelor)

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 99/2002, modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local nr. 24/2003, cu privire la transmiterea in folosinta a unui teren situat in Sinaia, str. Intrarea Lalelelor nr. 1, 3, 5 (fosta str. Lalelelor), catre A.N.L, in vederea construirii unor apartamente pentru tineri in regim de inchiriere.
Avand in vedere ca lucrarile la obiectivul ”Construire blocuri ANL 31, 32, 33” au fost sistate pe o perioada de timp indelungata si a fost necesara realizarea unui nou Studiu de Fezabilitate in acord cu prevederile HG 28/2008, care a aparut ulterior aprobarii initiale si drept consecinta indicatorii tehnico-economici au suportat modificari, conform acestor reglementari in vigoare;
Vazand Certificatul de urbanism nr. 131/06.10.2014 pentru Continuare lucrari de construire blocuri ANL 31, 32, 33;
Tinand cont de prevederile Hotararii de Guvern nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea ANL, cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2, lit. c si alin. 5 lit. b din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 – Se aproba modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 256 / 2007, dupa cum urmeaza :
“ Aproba realizarea retelei de utilitati si a celor de amenajari exterioare aferente proiectului < Construire blocuri ANL in orasul Sinaia – Continuare lucrari de executie blocurile 31, 32, 33, str. Intrarea Lalelelor, nr. 1, 3, 5 >, in valoare de 1.687.140 lei, fara TVA, din care C + M 1.446.877 lei, fara TVA”.

Art. 2 – Prevederile art. 2 si art. 3 din HCL nr. 256 / 2007 raman neschimbate.

Download HOTARAREA NR.129 din 20.11.2014: HCL_129

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.