Administrație Publică

HOTARAREA NR.130 din 20.11.2014

iunie 3, 2015

Privind amplasarea unor panouri informative si publicitare in statiile de autobuz de  catre SC Transport Urban Sinaia SRL

Avand in vedere :

– Hotararea Consiliului Local nr. 9/ 26.02.2007, prin care s-a aprobat infiinţarea SC Transport Urban Sinaia SRL, avand ca asociat unic Consiliul Local Sinaia;
– Hotararea Consiliului Local nr. 1/ 25.01.2008 privind efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate si transport persoane pe cablu;
– Cererea SC Transport Urban Sinaia SRL nr. 30608/ 17.11.2014, prin care solicita darea in administrare a statiilor de autobuz;
– In temeiul Legii 215/2001, privind administraţia publică locală, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, art. 36 alin. 2, litera ”c”, coroborat cu art. 45 alin. 3;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Aproba amplasarea unor panouri informative cuprinzand: harta cu traseele de transport, programe de circulatie si alte informatii publice referitoare la serviciul de transport care vor fi utilizate si in scop publicitar, in statiile de autobuz, ca infrastructura aferenta serviciului de transport public local.

Art.2. SC Transport Urban Sinaia SRL va amplasa panourile pe cheltuiala proprie si le va administra ulterior.

Art.3. Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate si SC Transport Urban Sinaia SRL, va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Download HOTARAREA NR.130 din 20.11.2014: HCL_130

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.