Administrație Publică

HOTARAREA NR.131 din 20.11.2014

iunie 3, 2015

Privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.41/24.04.2014

Având în vedere raportul nr.30.937/19.11.2014 al Departamentului Comunicare Programe si Afaceri Europene din cadrul Primăriei Sinaia;

In temeiul art. 36,alin. 2 , lit. d) si e), coroborat cu art.45, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare

Consiliul Local al orasului Sinaia
Hotareste:

Art.1. – Aproba aplicarea Centrului Cultural Carmen Sylva Sinaia la Mecanismul financiar SEE 2009-2014, prin programul PA17/RO13 Promovarea diversitatii in cultura si arta in cadrul patrimoniului cultural european, implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de management a Proiectului (UMP), in calitate de Operator de Program, in parteneriat cu Consiliul Artelor din Norvegia;

Art.2 – Celelalte articole din H.C.L.41/2014, raman neschimbate;

Art. 3– Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Download HOTARAREA NR.131 din 20.11.2014: HCL_131

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.