Administrație Publică

HOTARAREA NR.132 din 20.11.2014

iunie 3, 2015

Privind modificarea Hotararii Consiliului Local 42/2014

Analizand oportunitatile de finantare nerambursabila acordata Romaniei prin Mecanismul financiar SEE 2009-2014, prin programul PA17/RO13 Promovarea diversitatii in cultura si arta in cadrul patrimoniului cultural european, implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului (UMP), în calitate de Operator de Program, în parteneriat cu Consiliul Artelor Norvegia (Arts Council Norway), în calitate de Partener de Program din statele donatoare.
Având în vedere raportul nr.30941/19.11.2014 al Departamentului Comunicare Programe si Afaceri Europene din cadrul Primăriei Sinaia;
Avand in vedere:
· prevederile din Legea administratie publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
· prevederile din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 36,alin. 2 , lit. d) si e), coroborat cu art.45, alin.1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul Local al orasului Sinaia
Hotareste:

Art.1. – Aproba aplicarea de catre Centrul Cultural „Carmen Sylva” Sinaia la Mecanismul financiar SEE 2009-2014, prin programul PA17/RO13 Promovarea diversitatii in cultura si arta in cadrul patrimoniului cultural european, implementat de Ministerul Culturii Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului (UMP), în calitate de Operator de Program, în parteneriat cu Consiliul Artelor Norvegia (Arts Council Norway), în calitate de Partener de Program din statele donatoare.;
Art.2- Aproba depunerea cererii de finantare de catre Centrul Cultural Carmen Sylva Sinaia pentru proiectul „Sinaia 365”, in valoare totala nerambursabila de 66.820,50 lei (tva inclus), in cadrul Mecanismul financiar SEE 2009-2014, prin programul PA17/RO13 Promovarea diversitatii in cultura si arta in cadrul patrimoniului cultural european, implementat de Ministerul Culturii;
Art.3 – Celelalte articole din Hotararea Consiliului Local nr. 42/2014 raman neschimbate.
Art.4. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate.
Download HOTARAREA NR.132 din 20.11.2014: HCL_132

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.