Administrație Publică

HOTARAREA NR.133 din 20.11.2014

iunie 3, 2015

Privind achizitionarea unui “Serviciu juridic de specialitate extern”, pentru punerea in aplicare a HCL nr. 92 / 2012 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne – linie de credit de tip revolving in valoare de 25.000.000 lei


Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 30944 /19.11.2014, intocmit de Serviciul de Investitii si Achizitii Publice, privind achizitionarea unui Serviciu juridic de specialitate extern pentru punerea in aplicare a HCL nr. 92 / 2012 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne – linie de credit de tip revolving in valoare de 25.000.000 lei.

In temeiul Legii 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36 alin.2, lit. ”b”, coroborat cu art. 45 alin.1;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 – Aproba achizitionarea unui “Serviciu juridic de specialitate extern”, pentru punerea in aplicare a HCL nr. 92 / 2012 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne – linie de credit de tip revolving in valoare de 25.000.000 lei.

Art. 2 – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate.
Download HOTARAREA NR.133 din 20.11.2014: HCL_133

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.