Administrație Publică

HOTARAREA NR.139 din 26.11.2014

iunie 3, 2015

Privind retragerea concesiunii și desfiinţarea deplin drept a contractului de concesiune nr. 13077/23.05.2007, pentru care nu s-au respectat prevederile art. 6, alin. 3 si art. 7.c.2. din contract


Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism, Dezvoltare Urbană, Cadastru nr. 30837 /19.11.2014, privind situaţia contractului de concesiune nr. 13077/23.05.2007, pentru care nu s-au respectat prevederile art. 6, alin. 3 si art. 7.c.2. din contract;

În conformitate cu dispoziţiile art. 6. alin. 3 si, art. 7.c.2. și art. 6.c.3. din contractul de concesiune nr. 13077/23.05.2007;

Având în vedere prevederile Legii 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36 alin.2, lit. ”c”, coroborat cu art. 45 alin.3;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aprobă retragerea concesiunii și desfiinţarea deplin drept a contractului de concesiune nr. 13077/23.05.2007, dintre CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA în calitate de concedent și DRACEA GABRIEL HORATIU în calitate de concesionar, cu pierderea cu titlu de daune de către concesionar, a sumelor depuse și datorate ca preţ al concesiunii până la data prezenței hotărâri.

ART.2. – Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va pune în executare prezenta hotărâre.

 

Download HOTARAREA NR.139 din 26.11.2014: HCL_139

Last modified: aprilie 12, 2021

Comments are closed.