Administrație Publică

HOTARAREA NR.39 din 29.04.2015

iunie 3, 2015

Pentru aprobarea constituirii unei garanții în vederea ridicării măsurilor asiguratorii dispuse de organele fiscale, precum și în vederea obținerii eșalonării la plată a obligațiilor fiscale suplimentare de plată stabilite de organele fiscale în sarcina SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL

Având în vedere:
– Raportul administratorului SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL înregistrat sub nr. 9482/07.04.2015, prin care acesta prezinta Consiliului Local Sinaia situația creată ca urmare a controlului Direcției Regionale a Finanțelor Publice Ploiești care, prin Decizia nr. 2032/02.04.2015, a instituit măsuri asiguratorii pentru plata unor diferențe suplimentare reprezentand TVA și impozit pe profit, precum și dobanzi si penalitati de întarziere aferente acestor diferente;
– Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2007 privind inființarea SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL;
– Hotărârea Consiliului Local nr. 1/2008 privind efectuarea serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate si transport de persoane pe cablu,
În temeiul prevederilor Legii 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36 alin.2, coroborat cu art. 45 alin. 1

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. În vederea ridicării măsurilor asiguratorii dispuse de organele fiscale pentru SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL prin Decizia de instituire a măsurilor asiguratorii nr. 2032/02.04.2015, se aprobă constituirea unei garanții și încheierea unui contract de ipotecă având ca obiect urmatoarele imobile (tip apartament) situate in Sinaia, str. W. Mărăcineanu nr. 20, lot 1, corp A: AN1.5, AN1.7, AS1.1, AS1.2, AS1.3, AS1.4, AS1.5, AS1.6, AS1.7, AS1.8, AS1.9, AS2.3, AS2.1, AS2.2, AS2.4, AS2.5, AS2.6, AS2.7, AS2.8, AS2.9, ce aparțin domeniului privat, fiind proprietatea orașului Sinaia în baza contractului de schimb nr. 1445/14.08.2009.
ART.2. Se aprobă prin prezenta constituirea dreptului de ipotecă asupra imobilelor menționate la art. 1 în favoarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în scopul ridicării măsurilor asiguratorii dispuse prin Decizia de instituire a măsurilor asiguratorii nr. 2032/02.04.2015 în sarcina SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL.
ART.3. Ulterior ridicării de către organele fiscale a măsurilor asiguratorii instituite prin Decizia de instituire a măsurilor asiguratorii nr. 2032/02.04.2015, se aprobă prin prezenta constituirea unei garanții in favoarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în scopul obținerii de către SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL a eșalonarii la plată a sumelor calculate de organele fiscale in sarcina acesteia prin acordul de principiu privind eșalonarea la plata si a decizei de esalonare la plata ce urmeaza a fi emise de catre organele fiscale in legatura cu obligatiile fiscale suplimentare de plata instituite prin Decizia de impunere nr. F‑PH 95/02.04.2015.
ART.4. Se aprobă rapoartele de evaluare, atașate in Anexa 1 la prezenta hotărâre, prin care sunt evaluate la suma de 2.839.158 lei bunurile imobile (tip apartament) menționate la art.1, ce apartin domeniului privat, fiind proprietatea orasului Sinaia in baza contractului de schimb nr. 1445/14.08.2009 si avand urmatoarele numere cadastrale:
– AN1.5 – numar cadastral 10919-C1-U23, intabulat in CF nr.11408 a localitatii Sinaia
– AN1.7 – numar cadastral 10919-C1-U25, intabulat in CF nr.11410 a localitatii Sinaia
– AS1.1 – numar cadastral 10919-C1-U28, intabulat in CF nr.11488 a localitatii Sinaia
– AS1.2 – numar cadastral 10919-C1-U29, intabulat in CF nr.11618 a localitatii Sinaia
– AS1.3 – numar cadastral 10919-C1-U30, intabulat in CF nr.11366 a localitatii Sinaia
– AS1.4 – numar cadastral 10919-C1-U31, intabulat in CF nr.11254 a localitatii Sinaia
– AS1.5 – numar cadastral 10919-C1-U32, intabulat in CF nr.11332 a localitatii Sinaia
– AS1.6 – numar cadastral 10919-C1-U33, intabulat in CF nr.11378 a localitatii Sinaia
– AS1.7 – numar cadastral 10919-C1-U34, intabulat in CF nr.11614 a localitatii Sinaia
– AS1.8 – numar cadastral 10919-C1-U35, intabulat in CF nr.11646 a localitatii Sinaia
– AS1.9 – numar cadastral 10919-C1-U36, intabulat in CF nr.11432 a localitatii Sinaia
– AS2.3 – numar cadastral 10919-C1-U48, intabulat in CF nr.11374 a localitatii Sinaia
– AS2.1 – numar cadastral 10919-C1-U46, intabulat in CF nr.11606 a localitatii Sinaia
– AS2.2 – numar cadastral 10919-C1-U47, intabulat in CF nr.11244 a localitatii Sinaia
– AS2.4 – numar cadastral 10919-C1-U49, intabulat in CF nr.11446 a localitatii Sinaia
– AS2.5 – numar cadastral 10919-C1-U50, intabulat in CF nr.11246 a localitatii Sinaia
– AS2.6 – numar cadastral 10919-C1-U51, intabulat in CF nr.11156 a localitatii Sinaia
– AS2.7 – numar cadastral 10919-C1-U52, intabulat in CF nr.11588 a localitatii Sinaia
– AS2.8 – numar cadastral 10919-C1-U53, intabulat in CF nr.11160 a localitatii Sinaia
– AS2.9 – numar cadastral 10919-C1-U54, intabulat in CF nr.11482 a localitatii Sinaia

ART.5. Împuterniceste Viceprimarul Orașului Sinaia să semneze actele în forma autentică privind constituirea dreptului de ipoteca asupra imobilelor menționate la art. 1, încheiate la biroul notarial, în vederea ridicării măsurilor asiguratorii dispuse de organele fiscale în sarcina SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL si a aprobarii esalonarii la plata de catre organele fiscale în favoarea SC TRANSPORT URBAN SINAIA SRL.
ART.6. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

 

Download HOTARAREA NR.39 din 29.04.2015: HCL_39

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.