Administrație Publică

HOTARAREA NR.50 din 29.04.2015

iunie 3, 2015

Privind închirierea prin licitație publică a spațiilor comerciale situate în Orașul Sinaia, B-dul Carol I , nr.33 (esplanada).

Având în vedere raportul de specialitate nr.10614/22.04.2015 al Biroului Monitorizare si Control din cadrul Poliției Locale – Primaria Sinaia, prin care propune închirierea prin licitație publică a 12 spații comerciale situate în Orașul Sinaia, B-dul Carol I, nr.33 (esplanadă) pe amplasamentul stabilit în planul de situație;
Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia ;
În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificarile si completările ulterioare, art. 36 alin 2, litera ”c” , coroborat cu art. 45 alin. 3

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Aprobă închirierea prin licitație publică a 12 spații comerciale situate în orașul Sinaia, B-dul Carol I, nr.33 (esplanada) cu urmatoarele obiecte de activitate :
Spatiul comercial/ Suprafata /Denumire spatiu comercial /Obiect de activitate /Pretul de inchiriere
1 18mp Ciocolaterie si coffe shop Comercializare produse din ciocolată și derivate 10 euro/ mp/ luna
2 9mp Tutungerie și bauturi de lux Comercializare tutun și bauturi alcoolice 10 euro/ mp/ luna
4 9mp Atelier reparații Prestări servicii, fabricare chei, yale, reparații diverse 8 euro/ mp/ luna
5 9mp Ceasornicărie Prestari servicii, reparatii ceasuri, comercializarea acestora si a accesoriilor 8 euro/ mp/ luna
6 9mp Souveniruri cu brandul Sinaia Comercializare suveniruri imprimate, tipărite cu orașul Sinaia 10 euro/ mp/ luna
7 18mp Patiserie, covrigarie Comercializare produse de patiserie 10 euro/ mp/ luna
8 18mp Produse tradiționale românești Comercializare brânzeturi și mezeluri tradiționale românești 8 euro/ mp/ luna
9 9mp Artizanat românesc Comercializare produse de artizanat autentic romanesc, altele decat cele cu brandul orașului Sinaia 10 euro/ mp/ luna
10 9mp Atelier creație artistică Vânzarea produselor creație proprie – Hand-Made 8 euro/ mp/ luna
11 27mp BookStore Comercializare carte, hărți, vederi, CD-uri si similar 7euro/ mp/ luna
13 9mp Prăjituri de casa Comercializare prăjituri de casa 10 euro/ mp/ luna
14 18mp Take & Go Oriental Comercializare mâncaruri cu specific oriental 10 euro/ mp/ luna
Art.2. Prețul minim de pornire a licitației pentru închirierea spațiilor comerciale este menționat la art.1, in coloana 5.
Plata utilităților revine în sarcina chiriașului (gaze, apă-canal, salubritate, curent electric și acces grup sanitar).

Art.3. Standurile comerciale se închiriază pe o perioada de 1 an, cu drept de prelungire prin act adițional la contractul de închiriere.

Art.4. Aprobă Regulamentul de organizare și desfasurare a licitației pentru închirierea spațiilor comerciale din Sinaia, B-dul Carol I, nr.33 (esplanada), instrucțiunile pentru ofertanți, caietul de sarcini și modelul contractului de închiriere conform anexelor 1, 2, 3, 4, 5.

Art.5. Spatiile comerciale nr.3 si nr.12 vor fi atribuite SC Tașoz SRL în baza actului adițional la contractul de închiriere nr.1917/12.05.1993 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 46/29.04.2015.

Art.6. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

 

Download HOTARAREA NR.50 din 29.04.2015: HCL_50

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.