Administrație Publică

HOTARAREA NR.57 din 29.04.2015

iunie 3, 2015

privind modificarea anexei nr.1 la Contractul de cesiune a dreptului de administrare a bunurilor imobile, cu destinație sanitară nr.21079/09.09.2010 și darea în administrare către Serviciul de Ambulanță Județean Prahova- Substația de Ambulanță Sinaia a parterului cladirii C5 ( magazie+garaje)


Având in vedere Raportul de Specialitate al Biroului Patrimoniu si Protecție civilă înregistrat cu nr.7453/17.03.2015 prin care propune modificarea contractului de cesiune a dreptului de administrare a bunurilor imobile, cu destinație sanitară nr.21079/09.09.2010 și darea în administrare către Serviciul de Ambulanță Județean Prahova – Substația de Ambulanță Sinaia a parterului clădirii C5 (magazie+garaje);

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

In conformitate cu prevederile Ordonanței nr.70/2002 privind administrarea unitatilor sanitare publice de interes județean și local;

În temeiul Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 36 alin.2, litera „c”, coroborat cu art. 45 alin.3,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aprobă modificarea anexei nr.1 la Contractul de cesiune a dreptului de administrare a bunurilor imobile, cu destinație sanitară nr.21079/09.09.2010 în sensul că, etajul cladirii nr.4, respectiv « Cladire garaje și magazie » C5, ramâne în administrarea Spitalului orășenesc Sinaia.
ART.2.- Aprobă darea în administrare către Serviciul de Ambulanță Județean Prahova – Substația de Ambulanță Sinaia a parterului clădirii (magazie+garaje) identificată C5 in planul de situație anexa la Contract, pentru o perioada de 3 ani.
ART.3.- Se mandatează Primarul orașului Sinaia să semneze contractul de dare in administrare.

 

Download HOTARAREA NR.57 din 29.04.2015: HCL_57

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.