Administrație Publică

TE VREM ÎN ECHIPĂ !

iunie 9, 2015

Job-vacancies-550x210.ashxCăutam oameni pentru ocuparea următoarelor poziţii :
1 JURIST
 • studii de profil
 • experienţă de lucru în instanţă
 • cunoscător al legislaţiei administrative
 • capacitate organizatorică şi secretariat
1 EXPERT COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
 • studii în domeniul : jurnalismului, ştiintelor politice, litere sau comunicare – publicitate
 • se apreciază experienţa în mediul ONG si în educaţia non-formală
 • orientare spre identificarea de soluţii
 • creativitate
2  EXPERT – PROJECT MANAGEMENT 
 • portofoliu proiecte sau dovada impicării active în echipe de proiecte
 • se apreciază experienţa în mediul ONG şi în educaţia non-formală
 • orientare spre identificarea de soluţii
 • creativitate
1 GRAFIC DESIGNER 
 • cunoscator al softurilor din domeniu ( foto, video, web )
 • portofoliu
 • se apreciază experienţa în mediul ONG şi în educaţia non-formală
 • orientare spre identificarea de soluţii
 • creativitate
Conditii minime de inscriere: 
 • studii de specialitate în domeniul  funcţiei vacante sau experienţă asimilată
 • cunoştinţe operare PC : Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • simţul răspunderii bine dezvoltat
 • bune abilităţi de comunicare şi relaţionare
 • rezistenţă la stres şi lucru prelungit
DACĂ SUNTEŢI INTERESAT VĂ RUGĂM SĂ TRIMITEŢI O SCRISOARE DE INTENŢIE SI UN CV ALĂTURI DE URMĂTOARELE ACTE LA  adresa de email:
 • cerere de inscriere (scrisoare de intentie + cv.)
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate ;
 • cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie  pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de angajare cu originalul documentului in cel mai scurt timp).
 • buletin de identitate -copie
 • certificat de nastere – copie
 • recomandare de la ultimul loc de muncă (dacă este cazul )

TERMEN LIMITĂ: 19 IUNIE 2015

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.