Administrație Publică

HOTARAREA NR. 122 din 21.09.2015

octombrie 8, 2015

Privind completarea Regulamentului de Organizare si Funcționare a Centrul Cultural ”Carmen Sylva” Sinaia

Având în vedere :

– Raportul întocmit de managerul centrului Cultural “Carmen Sylva” Sinaia, înregistrat la Primaria orașului Sinaia sub nr.23104/27.08.2015;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 10/2015 privind darea în administrare a imobilului – teren și parte din construcție (demisol si parter) – situat in Sinaia, Bdul Carol I nr. 28, Centrului Cultural Carmen Sylva Sinaia;

– Hotărârea Consiliului Local nr.106/2015 prin care     s-au dat în administrare spațiile de cazare și birouri situate la etajul imobilului “Muzeul Orașului Sinaia” din B.dul Carol I nr.28, către Centrul Cultural “Carmen Sylva” Sinaia ;

– Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

– Regulamentul de Organizare și Functionare a Centrului Cultural “Carmen Sylva” Sinaia, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 28/28.02.2008;

– Prevederile Legii nr. 143/2007, pentru aprobarea OUG 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezamintelor culturale, art. 4 pct.(3), litera c) si litera f) si art. 6 pct. 2;

– Prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, art. 127;

În temeiul Legii nr.215/2001, privind administratia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,   art. 36, alin. 2 lit. “d”, coroborat cu art. 45, alin. 3 si art. 115 alin.1 litera ”b”;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

 HOTĂRĂȘTE:  

ART.1. – Aprobă completarea art. 4 din Regulamentul de organizare Și functionare a Centrului Cultural “Carmen Sylva” cu urmatorul paragraf : “oferirea de servicii cultural-turistice și economice diverse inclusiv vânzări, pentru satisfacerea nevoilor educative și de cunoaștere a potențialului turistic și cultural al orașului Sinaia”.

ART.2.  – Aprobă completarea art. 5 din Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului Cultural “Carmen Sylva” cu litera   i), astfel : “închiriere de spații pentru activități cultural diverse, servicii de cazare pentru rezidențele de studiu și în scop turistic.”

ART.3.-Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la indeplinire de Primarul orasului Sinaia prin serviciile de specialitate si de Centrul Cultural “Carmen Sylva” Sinaia.

Sinaia, 21 septembrie 2015 

 

Download: HCL_122_2015

Last modified: octombrie 8, 2015

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support