Administrație Publică

HOTARAREA NR. 193 din 18.12.2015

decembrie 30, 2015

Privind schimbarea sediului social și modificarea organigramei SC Transport Urban Sinaia SRL

Având în vedere :

–          Hotărârea Consiliului Local nr. 9/ 26.02.2007  prin care s-a aprobat înfiinţarea SC Transport Urban Sinaia SRL, având ca asociat unic Consiliul Local Sinaia;

–          Hotărârea Consiliului Local nr. 1/ 25.01.2008, privind efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate si transport persoane pe cablu;

–          Legea nr.. 92/ 10.04.2007 a serviciilor de transport public local şi Ordinul 353/ 23.11.2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii serviciilor publice de transport public local de călători;

–          Raportul de specialitate înregistrat la Primaria orașului Sinaia sub nr. 33871/ 17.12.2015 al Departamentului Monitorizare și Control;

Văzând :

–          Cererea SC. Transport Urban Sinaia SRL, prin care solicită schimbarea sediului social din Orașul Sinaia, Calea Brasovului, nr.4 în Orașul Sinaia, Aleea Telegondolei, nr.5 și modificarea organigramei;

În temeiul Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare art. 36 alin. 2 . lit. ”a” si lit. ”c”, coroborat cu  art.45 alin.3 si art. 115 alin.1 lit. ”b”

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART.1. – Aprobă stabilirea sediului social al SC Transport Urban Sinaia SRL din Sinaia, Calea Brașovului, nr. 4, în Sinaia, Aleea Telegondolei, nr.5.

ART.2. – Aprobă modificarea organigramei SC Transport Urban Sinaia SRL, prin suplimentarea cu 5 posturi, având în vedere proiectul de dezvoltare domeniu schiabil “Sinaia Perla Carpaților – Realizare instalație de zăpadă artificială Valea Soarelui”.

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate și SC Transport Urban Sinaia SRL.

Download:

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.