Administrație Publică

HOTARAREA NR. 194 din 18.12.2015

decembrie 30, 2015

Pentru aprobarea închiderii temporare a circulației rutiere pe drumul DC 134 aflat în administrare locală

Având în vedere:

– Raportul de specialitate inregistrat sub nr. 33815/16.12.2015, intocmit de Biroul Monitorizare si Control ;

– Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, art.22 cu privire la administrarea drumurilor județene, drumurilor comunale, drumurilor vicinale și străzilor se asigură de către consiliile județene sau locale, dupa caz;

– Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 republicată, art. 5, pct.7 ;

În temeiul Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare art. 36 alin. 2  lit. ”c” si lit. ”d”, alin.6, lit. ”a”, pct. 13, coroborat cu  art.45 alin.3 si art. 115 alin.1 lit. ”b”

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

   H O T Ă R Ă Ș T E:

ART. 1. –   Închiderea temporară a sectorului de drum cuprins între intersecția din zona Cabana Schiori și Cota 1400 (DC 134) din momentul apariției stării de pericol generată de condițiile meteo (polei, zapada, viscol) pâna la înlăturarea stării de pericol.

ART. 2. –  Pe perioada instituirii restricției vor fi amplasate indicatoare rutiere de presemnalizare și semnalizare cu urmatoarele tipuri de indicatoare: “ Accesul interzis” si “Drum inzapezit”, conform avizului Poliției Stațiunii Sinaia.

ART. 3  Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate și reprezentantii Poliției Stațiunii Sinaia, vor duce la îndeplinirea prevederile prezentei hotărâri.

Download: hcl_194_2015

Last modified: mai 17, 2021

Comments are closed.