Administrație Publică

HOTARAREA NR. 36 din 31.03.2017

aprilie 12, 2017

Privind evidențierea unor  terenuri în domeniul privat al orașului Sinaia

Având în vedere Expunerea de motive nr. 5364/27.02.2017 şi Raportul comun de specialitate nr. 5366/27.02.2017, întocmit de către Departamentul Juridic şi de către Serviciul Urbanism şi Cadastru din cadrul Primariei orașului Sinaia;

Văzând  avizul comisiei de specialitate;

In baza cu art. 4 si art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificarile si completarile ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 551 şi art. 553, alin.1 din Codul Civil (Legea nr. 287/2009), repubicat, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 10 si art. 36, alin. 2, lit. c, coroborat cu art. 45, alin. 3 si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publicǎ localǎ, republicatǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T A R A S T E :

ART.1.Aprobă  evidenţierea în domeniul privat al oraşului Sinaia  a următoarelor terenuri:

NR.

CRT

DENUMIREA BUNULUI ELEMENTE DE IDENTIFICARE SUPRAFATA (MP.) OBSERVATII
1 Teren Str. Lunei nr. 1 22,00 mp  
2 Teren Str. Mănăsirii nr. 2A 148,00 mp  
3 Teren Str. Platou Izvor nr. 10, lot 4 7,00 mp  


ART.2. – 
Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Download: HCL 36_2017

Last modified: aprilie 12, 2017

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support