Administrație Publică

HOTARAREA NR. 37 din 31.03.2017

aprilie 12, 2017

Privind prelungirea termenului de începere a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 4014/06.02.2014

Având în vedere Expunerea de motive nr. 7524 din 20.03.2017 a membrilor Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente, prin care propun prelungirea termenului de începere a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 4014/06.02.2014;

Tinand cont de Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 7689 din 21.03.2017 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia situaţia contractului  de concesiune nr. 4014/06.02.2014, precum si de Raportul Departamentului Juridic nr. 5595/28.02.2017 prin care se apreciaza că termenul de începere a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 4014/06.02.2014 poate fi prelungit cu aprobarea Consiliului Local Sinaia;

Văzând  avizul comisiei de specialitate;

In conformitate cu Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 36 alin.2, litera ”c”, coroborat cu art. 45 alin. 3 si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T A R A S T E :

ART.1. – Aprobă prelungirea cu 12 luni de la data adoptării prezentei hotărâri, a termenului de începere a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 4014/06.02.2014  dintre VELICU FLORIAN, în calitate de concesionar, și ORAŞUL SINAIA în calitate de concedent.

ART.2. – Nerespectarea termenului de prelungirea de 12 luni din prezenta hotărâre, atrage după sine rezilierea contractului de concesiune (pact comisoriu expres grad IV) și pierderea cu titlu de daune a sumei depuse că preţ al concesiunii până la data rezilierii contractului.

ART.3. – Aprobă modelul de act adiţional pentru contractul de concesiune nr. 4014/06.02.2014, conform Anexei 1, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.4. – Împuterniceşte Primarul oraşului Sinaia să semneze actul adiţional la contractul de concesiune nr. 4014/06.02.2014.

ART.5. – Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Download: HCL 37_2017

Last modified: aprilie 12, 2017

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support