Administrație Publică

HOTARAREA NR. 47 din 13.04.2017

iunie 8, 2017

Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru SINAIA FOREVER SRL

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului orasului Sinaia, nr. 9470/07.04.2017  precum şi Nota de fundamentare nr. 1336 / 29.03.2017, întocmită de Administratorul SC. Sinaia Forever SRL.privind bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

În baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind intărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu Ordinul Ministrului de Finanţe nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia si a Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile art.19 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum si a Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017;

In temeiul art. 36 alin. 1, alin. 2, lit. a si alin. 3, lit. c, coroborat cu art.45 alin. 2, lit. a si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr.  215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare ;

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art.1. – Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al SC. SINAIA FOREVER SRL. pe anul 2017, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel :

  1. VENITURI TOTAL            2939,50 mii lei
  2. CHELTUIELI TOTAL            2892,43 mii lei

Art.2. – Aproba Programul anual al Achizitiilor publice pe anul 2017, anexă la prezenta hotărâre.

Art.3. – SC. SINAIA FOREVER  SRL., prin reprezentanţii săi legali, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Last modified: iunie 8, 2017

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support