Administrație Publică

HOTARAREA NR. 50 din 13.04.2017

iunie 8, 2017

Privind aprobarea realizarii evenimentului sportiv S-KARP URBANTRAIL SINAIA  

Având în vedere Expunerea de motive nr. 9036 / 04.04.2017 întocmită de iniţiatorul proiectului de hotărâre şi Raportul de specialitate nr. 9037 / 04.04.2017 intocmit de Departamentul Politici Publice;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

In baza Legii nr. 69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 36 alin. 2, lit. e si alin. 7, lit. a, coroborat cu art. 45 alin. 2, lit. f si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr.  215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare ;              

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T A R A Ș T E : 

 Art.1  Se aprobă desfasurarea evenimentului sportiv S-KARP URBANTRAIL SINAIA,editia a II a, in zilele de 28 si 29 aprilie 2017, eveniment aflat pe lista de evenimente

Art.2 –  Se aproba alocarea unei sume de aproximativ 4.000 lei, necesara pentru a asigura securizarea traseului aferent desfasurarii evenimentului .

Art.3 – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Last modified: iunie 8, 2017

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support