Administrație Publică

HOTARAREA NR. 51 din 13.04.2017

iunie 8, 2017

Privind constituirea comisiei de analiza a solicitarilor, stabilire a ordinii de prioritate si repartizare a locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii construite prin ANL

Având în vedere Expunerea de motive nr. 9408 / 07.04.2017 întocmită de iniţiatorul proiectului de hotărâre şi Raportul de specialitate nr. 9412 / 07.04.2017 intocmit de Biroul Patrimoniu si Protectie Civila ;
Văzând avizul comisiei de specialitate;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 8, alin. 2 si alin. 3;
In baza Hotararii Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 36 alin. 1, coroborat cu art. 45 alin. 1 si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare ;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T A R A Ș T E :

Art.1 – Aproba constituirea Comisiei de analiza a solicitarilor, stabilire a ordinii de prioritate si repartizare a locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii construite prin ANL in urmatoarea componenta:
1. PRESEDINTE – GHEORGHE BADARAN – VICEPRIMAR;
2.SECRETAR – MARILENA BOTEANU – INSPECTOR ;
3.MEMBRU – ALINA ELENA BANU – SECRETAR ;
4.MEMBRU – VASILE GHEORGHE – CONSILIER;
5.MEMBRU – DUMITRACHE COSTIN NICOLAE – CONSILIER.
Art.2 – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Last modified: iunie 8, 2017

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support