Administrație Publică

HOTARAREA NR. 60 din 13.04.2017

iunie 8, 2017

Privind completarea listei de patrimoniu privat al unitatilor locative- fond locativ de stat si a terenului aferent, in vederea inscrierii lor in evidentele fiscale ale Primariei Sinaia, aprobata prin H.C.L. nr.159 / 2007

Avand in vedere Expunerea de motive, nr. 9674/10.04.2017 a Primarul orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate intocmit de Biroul Patrimoniu si Protectie Civila, inregistrat cu nr. 9682/10.04.2017;
Vazand avizul comisiei de specialitate;
Tinand cont de Hotararea Consiliului Local nr. 159/2007 privind aprobarea listei de patrimoniu privat al unitatilor locative – fond locativ de stat si a terenului aferent, in vederea inscrierii lor in evidentele fiscale ale Primariei Sinaia;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, cu modificarile si completarile ulterioare;
In baza dispozitiilor art. 42, alin. 1 si alin. 3 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv, in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. c, coroborat cu art. 45. alin. 3 si art.115 alin.1, lit b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificările si completarile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
H O T A R A S T E :

Art.1 – Aproba completarea listei de inventariere a patrimoniului privat al unitatilor locative – fond locativ de stat si a terenului aferet, in vederea inscrierii lor in evidentele fiscale ale Primariei Sinaia , conform Anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. – Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari .

Last modified: iunie 8, 2017

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support