Administrație Publică

HOTARAREA NR. 64 din 18.05.2017

iunie 8, 2017

Privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 1/87/24.06.2016 privind alegerea comisiei de validare.

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 12539 / 12.05.2017, a Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate al Departamentului Juridic, Contencios Administrativ si Administrație Publică, nr. 12547 / 12.05.2017;
Văzând avizul comisiei de specialitate;
Vazand Ordinul Prefectului judetului Prahova nr. 138/10.05.2017, inregistrat la Primaria orasului Sinaia, cu nr. 12245/11.05.2017, prin care constata incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Iosifescu Nicolae si declararea locului acestuia vacant, in Consiliul Local al orasului Sinaia;

În temeiul 31, coroborat cu art. 45, alin. 1 si art. 115 alin. 1, lit. “b” din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art. 1. – Se aproba modificarea art. 1 din din Hotararea Consiliului Local nr. 1/87/24.06.2016 privind alegerea comisiei de validare, care va avea urmatorul cuprins: “ Se constituie comisia de validare a Consiliului Local al orasului Sinaia, judetul Prahova, alcatuita din 3 membri, dupa cum urmeaza:
1. Badaran Gheorghe – presedinte
2. Lupoiu Iulian-Constantin – secretar
3. Vasile Gheorghe – membru “
Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local nr. 1/87/24.06.2016 raman neschimbate.
Art. 2. – Prezenta hotarare de consiliu, va fi comunicata tuturor celor interesati.

Download HCL 64 2017

Last modified: iunie 8, 2017

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support