Administrație Publică

HOTARAREA NR. 69 din 18.05.2017

iunie 8, 2017

Privind aprobarea realizarii evenimentului Liga de fotbal – editia a VIII a

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 12319/11.05.2017, a Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice inregistrat la Primaria orasului Sinaia sub nr. 12320/11.05.2017;
Văzând avizul comisiei de specialitate;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
În temeiul art. 36, alin 2, lit. d si alin. 6, lit. a, punctele 1,4,5 si 6, coroborat cu art. 45, alin.2 si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea 215/2011 privind administratia publica locală, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
H O T A R A S T E :

Art. 1. – Aproba desfasurarea concursului “Liga de fotbal , Editia a VIII a in perioada 10.06.2017 -02.07.2017, cu perioada de inscrieri 15.05.2017 – 26.05.2017.
Art. 2. – Aproba acordarea de premii in valoare totala de 4.900 lei, dupa cum urmeaza:
Premii câștigători competiție:
– Premiul I = 200 lei/jucător
– Premiul II = 150 lei/jucător
– Premiul III = 100 lei/jucător
– Premii speciale pentru:
– Cel mai tânăr jucător = 50 lei
– Cel mai vârstnic jucător = 50 lei
– Cel mai fair-play gest al unui jucător = 50 lei
– Cel mai bun portar = 50 lei
– Cel mai tehnic jucător din turneu = 50 lei
– Titlul de golgheter = 50 lei
– Cea mai bună galerie = 50 lei
– Cel mai frumos steag de galerie = 50 lei
Art. 3. – Aproba efectuarea de cheltuieli complementare organizarii evenimentului, in valoare de 19.450 lei.
Art. 4. – Aproba Regulamentul competitiei conform Anexa 1.
Art. 5. – Hotararea va fi comunicata compartimentelor de specialitate si institutiilor interesate.
Art. 6. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Download HCL 69 2017

Last modified: iunie 8, 2017

Comments are closed.